Medische missie

Na een bezoek aan de verpleegsterschool en het Nationaal Ziekenhuis werden enkele behoeften écht duidelijk: niet alleen fysische medische hulp maar ook medisch materiaal ontbreekt in het ziekenhuis. Het Nationaal ziekenhuis kan immers alleen voorzien in de oplossing van de basisnoden van de bevolking. Van zodra een interventie te moeilijk of gecompliceerd wordt, dient de patiënt(e) te worden getransfereerd naar Portugal. Wat dus meestal niet gebeurt omwille van het financiële plaatje met alle gevolgen voor de patiënt(e) vandien!
Van het één kwam het ander en zo werd in mei/juni 2018 een eerste medische missie georganiseerd met overweldigend succes !

Onderwijs en huisvesting in Santana

Sinds enkele jaren bieden we een perspectief voor een mogelijke capaciteit tot 40 hulpbehoevende bejaarden en bieden we de toegang tot onderwijs aan 43 kinderen.

Kerk van Santana

In het opvangtehuis kunnen op dagelijkse basis bejaarden terecht voor warme maaltijden én sociaal contact, terwijl ook kinderen toegang tot onderwijs geboden wordt via een veilige opvang gedurende hun studies.