De zuivere liefdadigheid

Vele organisaties die derde wereld projecten steunen gebruiken een groot percentage van hun sponsorgelden en opbrengsten voor het in stand houden van de organisatie zelf.

Daarom zocht een kleine groep gelijkgezinden naar een oplossing om projecten te gaan steunen in een specifiek land waarbij de financiële middelen die ter beschikking worden gesteld volledig worden gebruikt om de projecten op zich te financieren.

De vereniging Supporting Friends is sinds zijn ontstaan gegroeid van het leveren van werkingsmiddelen voor een polyvalent opvangtehuis op het eiland São Tomé tot het organiseren van medische missies die het land broodnodig heeft.

Met zuivere liefdadigheid doelen we op een financiële structuur waar geen sprake is van werkingskosten. De werkingskosten worden volledig gedragen door sponsoring van de bestuursleden zodat de inkomsten 100% kunnen worden ingezet voor de door ons geselecteerde doelen.